Wydajność pracy

członek personelu medycznego korzystający z komputera mobilnego w celu zwiększenia wydajności pracy

Lek na komplikacje w przebiegu pracy

Czynniki rozpraszające, zmęczenie dźwiękiem włączających się alarmów i nieoczekiwane zmiany w planowanym przebiegu pracy mogą zakłócać koncentrację na opiece nad pacjentami. Oferowane przez firmę Zebra rozwiązania zapewniające mobilność personelu medycznego usprawniają przebieg pracy poprzez konsolidowanie odrębnych narzędzi w jeden system.  Pozwala to ograniczać zbędne zakłócenia pracy dzięki możliwości ustalenia kolejności zadań i zasad dotyczących wiadomości grupowych dla personelu.

Bezpieczne przesyłanie wiadomości tekstowych

Urządzenia w ofercie firmy Zebra umożliwiają szybką i bezpieczną komunikację pomiędzy pracownikami, co pozwala wyeliminować konieczność korzystania przez pielęgniarki z osobistych smartfonów, które mogą naruszać bezpieczeństwo informacji.

Mniejsze zmęczenie powodowane nieustannie włączającymi się alarmami

Zmęczenie powodowane nieustannie włączającymi się alarmami ma niekorzystny wpływ na produktywność personelu i jego satysfakcję z wykonywanej pracy oraz bezpieczeństwo pacjentów. Nasze rozwiązanie pozwala scentralizować alarmy z różnych urządzeń medycznych i uszeregować je pod względem ważności, zmniejszając poziom stresu odczuwanego przez pielęgniarki i personel medyczny.

Większa wydajność pracy

Zapewnienie pielęgniarkom dostępu do informacji oraz możliwości kontaktowania się ze współpracownikami bez odchodzenia od łóżka pacjenta pozwala usprawnić złożony przebieg pracy personelu medycznego, pozwalając mu w krótszym czasie wykonać większą liczbę zadań.

Czy wiesz już wszystko o unijnej dyrektywie w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych?

Europejskie apteki muszą przygotować się na nowe przepisy. Ale co to oznacza w praktyce? Jak odróżnić szkodliwe produkty od pozostałych?

Skanowanie opaski na rękę pacjentki szpitala za pomocą komputera mobilnego

Dzień z życia: ochrona zdrowia

Urządzenia Zebry z systemem Android zapewniają wgląd niezbędny do zwiększania bezpieczeństwa pacjentów, poprawiania wydajności pracy i optymalizacji inwestycji w infrastrukturę informatyczną.

Zbuduj własne rozwiązanie do usprawniania przebiegu pracy

Sprzęt

Wyłącznie oferta firmy Zebra zapewnia pełną mobilność personelu medycznego potrzebną do uzyskania wydajności pracy i skutecznego dbania o zdrowie pacjentów i sprawne funkcjonowanie placówki – od skonsolidowanych rozwiązań obejmujących komputery mobilne po skanery, tablety i drukarki mobilne.

Oprogramowanie

Niezależnie od tego, czy potrzebna Ci pomoc w utrzymywaniu łączności z innymi pracownikami, czy też w usprawnieniu usług, oferta firmy Zebra obejmuje liczne, proste w obsłudze opcje oprogramowania, które można z łatwością zintegrować z istniejącymi systemami.

Usługi

Oferowane przez firmę Zebra usługi obejmują pomoc na każdym etapie cyklu eksploatacji urządzeń i rozwiązań technicznych, co pozwala tak dobierać rozwiązania komunikacyjne, by odpowiadały one zarówno obecnym, jak i przyszłym potrzebom przedsiębiorstwa.

Zebra pomoże Ci opracować odpowiednie do Twoich potrzeb rozwiązanie do usprawniania przebiegu pracy