Mobilność pracowników ochrony zdrowia

raport z badania Wizja szpitali 2022

Raport z badania Wizja szpitali 2022

Szpitale na całym świecie inwestują w komputery mobilne, co zmienia sposób realizacji usług opieki zdrowotnej. Zdobywaj najważniejsze informacje dotyczące trendów w ochronie zdrowia oraz ich wpływu na jakość, koszty i rezultaty.

Lepsza komunikacja i możliwość współpracy

Aby Twój personel medyczny mógł działać z najwyższą skutecznością, potrzebuje możliwości nawiązywania natychmiastowej łączności ze swoimi współpracownikami, dostępu do danych pacjentów oraz świadczenia opieki z dowolnego miejsca w szpitalu. Zebra zapewnia personelowi ochrony zdrowia mobilność, dostarczając najlepsze w swojej klasie urządzenia mobilne, skanery i drukarki, dzięki którym dysponuje on niezbędnymi narzędziami do bezbłędnego zapewniania opieki – bezpośrednio przy łóżkach pacjentów. Opracowane przez firmę Zebra rozwiązania mHealth pomagają personelowi medycznemu komunikować się i współpracować w czasie rzeczywistym, zwiększając bezpieczeństwo pacjentów, jakość opieki i poziom zadowolenia pacjentów.


Rozwiązania do pracy mobilnej w ochronie zdrowia

Komunikacja i współpraca personelu medycznego

Bezpieczna komunikacja tekstowa i niezawodna komunikacja głosowa umożliwia mobilność personelu medycznego.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Gromadzenie danych i zarządzanie nimi w placówkach medycznych

Zyskaj możliwość gromadzenia kluczowych informacji i zapewniania dostępu w czasie rzeczywistym do danych o parametrach życiowych pacjentów, danych diagnostycznych, wyników badań i innych informacji bezpośrednio z miejsca świadczenia opieki.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Wydajność pracy

Rozwiązania zapewniające mobilność personelu medycznego i pozwalające wyeliminować zbędne alarmy, powiadomienia o rozmowach przychodzących oraz wiadomości zwiększają wydajność pracy.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Sprawdź, jakie innowacje Zebra wprowadza do pracy mobilnej pracowników ochrony zdrowia

Pracownik służby zdrowia skanujący opaskę pacjenta za pomocą urządzenia mobilnego dla służby zdrowia

Wydajna komunikacja i współpraca

Mobilne rozwiązania dla sektora ochrony zdrowia całkowicie odmieniają sposób, w jaki personel szpitali współpracuje i komunikuje się ze sobą. Poznaj wszystkie czynniki, jakie trzeba uwzględnić, aby wybrać właściwe urządzenia.

Skanowanie opaski na rękę pacjentki szpitala za pomocą komputera mobilnego

Mobilność w ochronie zdrowia

Czy wiesz, że 80 procent pielęgniarek korzysta z niezgodnych z wymogami bezpieczeństwa aplikacji na swoim smartfonie?

Komputer dotykowy TC52-HC – widok z przodu

Komputer dotykowy TC52-HC

Wyposaż swój personel medyczny we wszystko, co potrzebne do zapewniania każdemu pacjentowi najwyższej jakości opieki. Komputer dotykowy TC52-HC, bazujący na niezwykle udanym modelu TC51-HC i wyposażony w nową platformę i funkcje, będzie najlepszym rozwiązaniem dla dzisiejszych pracowników ochrony zdrowia.

Zebra pomoże Ci opracować
odpowiednie do Twoich potrzeb rozwiązanie dla placówek medycznych