Pobieranie próbek

Pobieranie próbek i zarządzanie nimi za pomocą komputerów i urządzeń mobilnych

Bezbłędna obsługa procesu pobierania próbek i zarządzania nimi

Błędnie zidentyfikowane pojemniki z materiałem do analizy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów i mogą prowadzić do błędnego rozpoznania choroby lub zastosowania niewłaściwego leczenia. Dzięki oferowanym przez firmę Zebra mobilnym urządzeniom i drukarkom pracownicy służby zdrowia mogą drukować etykiety bezpośrednio w miejscu świadczenia opieki i przeprowadzać trzypoziomową weryfikację, która pozwoli potwierdzić właściwe połączenie zlecenia pobrania materiału do badania z opaską na ręce pacjenta oraz etykietą na pojemniku na próbkę.

Większe bezpieczeństwo pacjentów

Oferowane przez firmę Zebra rozwiązania do pobierania próbek umożliwiają personelowi bezbłędną identyfikację pacjentów i dbanie o to, by pobrane próbki i wyniki analizy były właściwie odnotowywane w dokumentacji medycznej.

Identyfikacja, śledzenie i zarządzanie

Komputery ręczne umożliwiają wszystkim, od pielęgniarek po laborantów, skanowanie i drukowanie kodów kreskowych w celu dokładnego śledzenia i analizowania próbek.

Szybki dostęp do informacji

Wyniki badań są rejestrowane bezzwłocznie i dostarczają lekarzom dokładnych danych potrzebnych do podjęcia opartych na rzetelnej wiedzy decyzji i szybkiego wdrożenia leczenia.

null

Większa wydajność i mniejsza liczba błędów podczas identyfikacji próbek

Dzięki oferowanym przez firmę Zebra mobilnym urządzeniom i drukarkom pracownicy służby zdrowia mogą drukować etykiety bezpośrednio w miejscu świadczenia opieki i przeprowadzać trzypoziomową weryfikację: sprawdzać zlecenie badania, opaskę na ręce pacjenta oraz etykietę na pojemniku na próbkę.

Pracownik służby zdrowia skanujący fiolkę w celu oznaczenia etykietą próbki pobranej od pacjenta

Zalety etykietowania próbek przy łóżku pacjenta

Etykietowanie próbek krwi i innych materiałów do analizy bezpośrednio po ich pobraniu zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i pomaga zapobiegać licznym problemom związanym z błędną identyfikacją.

Zbuduj własne rozwiązanie do pobierania próbek

Sprzęt

Drukarki mobilne Zebry, opracowane specjalnie z myślą o potrzebach sektora ochrony zdrowia, umożliwiają drukowanie etykiet na próbki w miejscu pobrania materiału do analizy. Komputery mobilne i skanery kodów kreskowych umożliwiają bezbłędne identyfikowanie pacjentów i opakowań na próbki bezpośrednio przy łóżku pacjenta, dzięki czemu można należycie znakować pobrany materiał i obniżać ryzyko błędów i pomyłek.

Oprogramowanie

Komunikowanie się za pomocą szeregu różnych urządzeń może skutkować dezorientacją. Oprogramowanie firmy Zebra umożliwia personelowi medycznemu wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności za pomocą jednego urządzenia i zachowywanie łączności ze współpracownikami oraz dbanie o to, by byli na bieżąco z ważnymi informacjami.

Usługi

Oferowane przez firmę Zebra usługi obejmują pomoc na każdym etapie cyklu eksploatacji urządzeń i rozwiązań technicznych, która pozwala tak dobierać rozwiązania komunikacyjne, by odpowiadały one tak obecnym, jak i przyszłym potrzebom przedsiębiorstwa.

Materiały eksploatacyjne

Oferta firmy Zebra obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne do etykietowania kodami kreskowymi potrzebne do Twoich drukarek dla służby zdrowia, aby możliwe było wydajne organizowanie i znakowanie oraz poprawne identyfikowanie zasobów.

Zebra pomoże Ci opracować odpowiednie do Twoich potrzeb rozwiązanie do pobierania próbek